Hypnotherapie is een vorm van kortdurende psychotherapie waarbij we ons denken even kunnen loslaten. Vaak belemmert het denken ons gevoel. Het gevoel is geblokkeerd en of vertroebelt om lichamelijke of geestelijke pijn niet te hoeven voelen. Je hebt een manier gevonden om te "overleven". Vaak geeft dat op een gegeven moment allerlei klachten. Met hypnotherapie ga je de diepere betekenis van je problemen onderzoeken en je gaat kijken waar de oorzaak ligt.

Met hypnotherapie maak je gebruik van trance. Wij maken in ons dagelijks leven allemaal wel eens een trance mee. Als je diep in een boek of film zit en je hoort even niks. Hetzelfde als je je gebruikelijke route rijd en ineens beseft dat je al veel verder bent en soms ook nog net de afslag mist. Dit noemen we alledaagse trance. Toch is dat ook wat we in hypnotherapie gebruiken.

Het is een geconcentreerde aandacht op je innerlijke mens. Je laat je denken iets makkelijker los waardoor je delen van jezelf kan bereiken waar je in normale bewustzijn geen toegang toe hebt. Je kan weer in contact komen met diepere gevoelslagen. Deze erkennen, voelen en verwerken geeft je meer inzicht waardoor je meer grip kunt krijgen op jezelf en je leven.

Door op deze wijze contact te maken met het onbewuste kun je het zelf herstellend vermogen stimuleren. Je leert beter omgaan met pijn, verdriet, emoties, angsten e.d. en optimaal gebruik maken van je mogelijkheden. In ieder mens zijn innerlijke krachten en talenten aanwezig die nog niet ontdekt zijn maar die geleidelijk aan ervaren en ontplooit kunnen worden.
Als je dicht bij jezelf durft te gaan leven geeft het enorm veel vertrouwen en vrijheid.

Waarvoor hypnotherapie?

  • Omgaan met spanningen
  • Verwerken van trauma's
  • Angsten, fobieën, faalangst enz.
  • Oplossen psychosomatische klachten
  • Opheffen of verzachten van allerlei lichamelijke klachten
  • Versterken en versnellen van genezingsprocessen
  • Inzicht in eigen persoonlijkheid en mogelijkheden
  • Contact maken met je ziel, wat is je doel, lot en je ware zelf
  • enz.