Doorbreek de maalstroom van je gedachten

Leven vanuit wie je werkelijk bent

  • je niet te veel te laten meeslepen in je drukke bestaan
  • niet alleen te luisteren naar je hoofd, maar ook naar je hart
  • je verstand wijs te gebruiken en je niet door je verstand te laten misbruiken
  • om te gaan met lastige emoties op een efficiënte eenvoudige manier
  • stapje voor stapje accepteren wat niet te veranderen is
  • los te laten wat je achter je kunt laten

Onderzoek jouw mogelijkheden om bewuster in het leven te staan, samen met je hart en hoofd. De training bestrijkt een periode van acht weken. Gedurende deze weken is er iedere week een bijeenkomst van 2 uur. Aan de hand van diverse werkvormen, oefen en onderzoek je, samen met een groep van maximaal tien mensen, jouw mogelijkheden om bewuster in het dagelijks leven te staan.

8 bijeenkomsten, zie agenda startende cursussen.

Wat is mindfulness?

Mindfulness staat voor open en bewust aanwezig zijn in het huidige moment. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat mindfulness staat voor het helemaal wakker zijn en zonder (voor)oordeel kunnen waarnemen wat er in het hier-en-nu plaatsvindt. Dit klinkt simpel, maar blijkt in de praktijk niet zo gemakkelijk. Vaak krijgen we zaken maar half mee en doen we (te)veel op de automatische piloot. Hierdoor reageren we op een manier op onze omgeving, waar we zelf, en ook onze omgeving, last van hebben.

Hectische wereld, druk, druk, druk...
 Het leven wordt steeds jachtiger. Alles moet sneller, efficiënter en beter. Wij eisen steeds meer van onszelf. De hoeveelheid prikkels is ook enorm toegenomen met de komst van tv, computer, mobiele telefoons, iPod's en iPad's. Langzamerhand is het bijna noodzakelijk geworden om al die prikkels te gaan managen. Mindfulness helpt om weer even tot jezelf te komen en om op een slimme manier om te gaan met stress.

Stress


De een heeft veel last van stress, neemt het werk mee naar huis en zoekt allerlei manieren om de stress af te reageren. De ander laat eigenlijk nog maar heel weinig binnen en lijkt nauwelijks nog geraakt te worden door stress. Emoties zijn nauwelijks zichtbaar en lijken niet echt meer binnen te komen. Probleem hierbij is dat, als je negatieve emoties bewust of onbewust niet binnenlaat, ook je vermogen vermindert om positieve emoties te ervaren. Het leven wordt vlakker en je wordt minder geraakt. Bovendien loop je het risico dat er zich van alles onderhuids ophoopt dat er via omwegen uit moet komen.

Wat je echt wilt


Mindfulness is ook je openen voor wat er echt speelt, ook in jezelf. Als je open aandacht hebt voor je binnenwereld, ga je na verloop van tijd voelen wat je eigenlijk wilt in je leven. Je gaat min of meer luisteren naar de stem van je hart. Dit klinkt misschien wat zweverig. Maar het gaat hier eigenlijk alleen maar om het vermogen om te voelen wat je echt wilt, te voelen wat je echt gelukkig maakt. Dit klinkt simpel, maar vaak is 'de stem van ons verstand' zo luid dat we niet horen wat we eigenlijk diep van binnen weten.

Niet-oordelen


Misschien wel het moeilijkste onderdeel van mindfulness is het niet-oordelen: iets waarnemen zonder er meteen een etiket op te plakken of het te waarderen. We vinden iets prettig of vervelend, goed of fout. In een flits hebben we ons oordeel klaar zonder dat we ons daarvan bewust zijn. En vanuit dat oordeel zien we alleen nog dat wat ons oordeel verstevigt.

Niet-oordelen vergemakkelijkt acceptatie. In ieders leven zijn er een aantal vervelende zaken die men niet (meteen) kan veranderen. Per definitie is het dus handig om hiermee te leren leven. Met name bij pijn en stress is acceptatie moeilijk en blijft er vaak veel verzet. Het leren om niet te oordelen over je ervaringen geeft ruimte om nieuwe dingen te ervaren. Om te kunnen genieten van kleine dingen in je leven, ondanks het feit dat er grote problemen spelen. Mindfulness gaat dan eigenlijk ook over het leren "Ja" te zeggen tegen het leven.

Acceptatie


De ervaring ongefilterd toelaten is best spannend. We hebben geleerd dat ervaringen ongewenste gevoelens en gedachten kunnen oproepen en dat willen we vermijden. Hiervoor hebben we een heel repertoire aan mechanismen ontwikkeld en we denken dat we ons zo kunnen beschermen tegen de moeilijke dingen in ons leven. In ieder leven zijn echter moeilijkheden. Veel van onze energie gaat verloren als we moeilijkheden ontkennen of proberen te vermijden. Door aandacht te schenken aan de moeilijkheden, een situatie te accepteren zoals die is, ontstaat ruimte voor een keuze.

Het accepteren van de situatie zoals ze is wil niet zeggen dat we niets mogen veranderen. Alles wat men kan oplossen moet men vooral oplossen. Alleen wat niet (op dit moment) opgelost kan worden, kan men beter accepteren zoals het is.

De mindfulness training

De mindfulness training bestaat uit 8 bijeenkomsten waarin men leert mindfulness te gebruiken om bewuster en beter om te gaan met stress, pijn en ander ongemak. Maar daarnaast gaat deze training verder dan alleen maar slim omgaan met stress. Deze training leert ook om meer stil te leren staan bij de zaken die er echt toe doen, zowel de grote als ook de kleine dingen. We leren om bewust en open aanwezig zijn bij wat er nu gebeurt. Gewoon zijn met wat is.

Waarom mindfulness?


Mindfulness helpt om je niet te veel te laten meeslepen in het jachtige bestaan.
Mindfulness helpt om te leren luisteren naar je hoofd EN je hart.
Mindfulness helpt om je verstand wijs te gebruiken en om je niet door je verstand te laten misbruiken.
Mindfulness helpt bij het omgaan met lastige emoties op een eenvoudige en effectieve manier.
Minddfulness helpt hoe je stapje voor stapje kunt leren accepteren wat je niet kunt veranderen.
Mindfulness helpt om te leren loslaten wat je beter los kunt laten.
Mindfulness helpt ook om moeilijke zaken op te lossen, te verwerken en een plek te geven. Hierdoor raken we minder 'overspoeld' en komen we sneller 'boven water'.


Je staat eerder stil bij wat je doet en bij wat er om je heen gebeurt. Ook kleine dingen kunnen de moeite waard blijken als je er maar voor open staat. 
Al jong leren we moeilijke en vervelende zaken te ontwijken of van ons af te duwen. Fijne en prettige dingen willen we juist graag vasthouden en niet meer loslaten. Deze reactiepatronen hebben zich stevig gevestigd in ons leven. Zo stevig dat we haast vanzelfsprekend vanuit deze patronen reageren op situaties.

In de mindfulness training leer je van een afstand naar je gedachten en gevoelens te kijken. Gewoon zien wat er zich voordoet in een moment, open en zonder te oordelen. In plaats van je automatisch te verzetten tegen vervelende gevoelens, probeer je er op een accepterende niet-oordelende manier bij stil te staan. Je staat je toe te voelen wat je op dat moment voelt. Dingen laten zijn zoals ze zijn, maakt loslaten een stuk gemakkelijker. Toch werkt dit slechts voor enkele momenten. Maar door steeds weer opnieuw te proberen, zachtmoedig en met geduld, lukt het steeds beter om open gewaar te worden en om kaders die je beperken los te laten.

En "last but not least", door stil te staan, niet te oordelen, bewust te zijn en "ja" tegen het leven te leren zeggen krijg je meer zin om te leven en krijgt je leven meer zin.

In de training krijg je ruimte om contact te maken met je lichaam en de sensaties die je voelt in je lichaam. Voor een aantal mensen gaat er dan een nieuwe wereld open, een wereld waar ze de toegang naar kwijt waren geraakt. Zo ontstaat er weer aandacht voor het innerlijk landschap.

Iedere week krijg je huiswerk mee. Het huiswerk is eigenlijk het meest belangrijke onderdeel van de training. Je leert een vaardigheid aan. Bewust en met aandacht leven vraagt simpelweg om dagelijkse oefening. Je kunt het vergelijken met piano spelen. Dat leer je ook niet alleen tijdens de lessen. Juist door dagelijks oefenen ontwikkel en verfijn je die vaardigheid.